Εταιρεία Φιλοσοφία Υπηρεσίες Πελάτες Έργα Επικοινωνία

Ανθρώπινο δυναμικό

 
 

Η μεγάλη δύναμη της ΤΗΛΕ - ΤΕΚΑΜ είναι το προσωπικό. Οι ιδρυτές και διευθύνοντες την εταιρία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αξιοποίηση του προσωπικού όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Το περισσότερο προσωπικό εργάζεται πολλά χρόνια στην εταιρία , έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία, διακρίνεται για την τεχνική του κατάρτιση και την επαγγελματικότητα του. Η συνεχής εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας, μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις συνεχώς διογκούμενες απαιτήσεις .

Η Εταιρία μας και το προσωπικό της έχει πιστοποίηση από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.NOKIA SIEMENS, ERICSSON, ALLGON, MOTOROLLA κ.τ.λ. είναι εταιρίες που μας εμπιστεύονται για την εγκατάσταση την συντήρηση και την επισκευή των μηχανημάτων τους, αφού το προσωπικό μας έχει υποβληθεί σε συστηματική και εξαντλητική εκπαίδευση. Η Εταιρία μας παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του προσωπικού και προσπαθεί να το διατηρεί από άποψη γνώσεων και ενημέρωσης σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας.

 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Εταιρία μας και το προσωπικό της επελέγη για την εγκατάσταση του πιλοτικού σταθμού στο ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, από την NOKIA για λογαριασμό της COSMOTE προκείμενου να γίνουν μελέτες και αξιολόγηση των μηχανημάτων και των επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένους χώρους. Επίσης η εταιρία μας ήταν η πρώτη στο είδος που επελέγη από την PANAFON - VODAFONE για την εγκατάσταση των πρώτων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, το 1992 και συνέχισε την πραγματοποίηση όλων των εγκαταστάσεων της PANAFON - VODAFONE μέχρι το 1999 γιατί είμαστε από τους λίγους που διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην ΤΗΛΕ - ΤΕΚΑΜ ανέρχεται στους 45, άτομα που καλύπτουν όλο το εύρος των ειδικοτήτων. Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, αναρριχητές, ηλεκτρονικοί, οδηγοί, μηχανοτεχνίτες, διοικητικό προσωπικό και καλά οργανωμένα συνεργεία εγκατάστασης συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών είναι σε συνεχή επικοινωνία με την διεύθυνση της εταιρίας για να μην παρουσιάζονται προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών.