Εταιρεία Φιλοσοφία Υπηρεσίες Πελάτες Έργα Πιστοποιητικά Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

 
Αντικείμενο της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της ραδιοφωνίας, της τηλεόρασης, των επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (Υ.Π.Α) κλπ. Η Εταιρία αναλαμβάνει την :
Την εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, πυλώνων και άλλων μεταλλικών κατασκευών.
 
Την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ακτινοβολίας παντός τύπου στο χώρο της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης
 
Την εγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων σταθμών βάσεων κινητής τηλεφωνίας INDOOR , OUTDOOR κ.τ.λ
 
Την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ραδιοζεύξεων παντός τύπου (SDH - PDH - ETHERNET).
 
Την εγκατάσταση & συντήρηση κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας.
 
Την εγκατάσταση συστημάτων οπτικών ινών.
 
Την εγκατάσταση και συντήρηση μισθωμένων γραμμών (Hub & πελάτες)
 
Τέλος η Εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση κυματοδηγών παντός τύπου καθώς και την εγκατάσταση και συντήρηση πολυπλεκτών και κατανεμητών παντός είδους.