Εταιρεία Φιλοσοφία Υπηρεσίες Πελάτες Έργα Επικοινωνία

Τεχνικός εξοπλισμός

 
 

Οι εργασίες που αναλαμβάνει η ΤΗΛΕ - ΤΕΚΑΜ καλύπτουν όλο τον ελλαδικό χώρο. Εργασίες εκτελούνται σε μεγάλες πόλεις, σε επαρχιακές πόλεις και σε χωριά καθώς και σε δυσπρόσιτες βουνοκορφές καθόλη την διάρκεια του χρόνου κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρία μας διαθέτει ένα στόλο αυτοκίνητων που αποτελείται από αυτοκίνητα μεταφορών τεχνολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμένα με γερανούς για την φόρτωση, εκφόρτωση και ανύψωση των συσκευών, μικρά αυτοκίνητα ευέλικτα για τις πόλεις, ειδικά αυτοκίνητα 4x4 για την ανάβαση σε δυσπρόσιτες βουνοκορυφές κάτω από δυσχερείς καιρικές συνθήκες.

Επίσης διαθέτει Snowmobile για πρόσβαση σε περιοχές που συχνά πλήττονται από χιονοπτώσεις, οχήματα μεταφοράς προσωπικού. κ.τ.λ

Ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 30 αυτοκίνητα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό γινόμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών και εξασφαλίζουμε μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία. Ο στόλος των αυτοκινήτων ανανεώνεται και συμπληρώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις.