Εταιρεία Φιλοσοφία Υπηρεσίες Πελάτες Έργα Πιστοποιητικά Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

 

Eγκατάσταση και συντήρηση ολοκληρωμένων σταθμών κινητής τηλεφωνίας, πυλώνων και άλλων μεταλλικών κατασκευών.