Εταιρεία Φιλοσοφία Υπηρεσίες Πελάτες Έργα Επικοινωνία

Όργανα - εργαλεία

 
 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας απαιτούν ειδικά εργαλεία και όργανα.Η εταιρία και τα συνεργεία της είναι εφοδιασμένα με τα πλέον ειδικά εργαλεία για όλες τις εφαρμογές.

Η εταιρία μας διαθέτει όλα τα απαιτούμενα όργανα, μετρητές ισχύος, γεννήτριες σημάτων, μετρητές συχνότητας, αναλυτές φάσματος, wiltron, πολυάριθμους ειδικούς υπολογιστές που δίνουν την δυνατότητα για πλήρη έλεγχο και μέτρηση των εγκαταστάσεων.

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων, της συντήρησης ή της επισκευής παραδίδουμε στους πελάτες ειδικό έντυπο μετρήσεων.